• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
 1. Ze sprzętu komputerowego w ICIM mogą korzystać uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im.14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne.
 3. Z komputerów można korzystać w godzinach pracy biblioteki za zgodą dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
 4. Warunkiem dostępu do stanowiska komputerowego jest posiadanie identyfikatora.
 5. W ICIM obowiązuje cisza, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.
 7. Jednorazowo czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. (w przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość przedłużenia pracy).
 8. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać swoje dane do księgi odwiedzin ICIM, sprawdzić stan ogólny sprzętu oraz zgłosić ewentualne usterki.
 9. Stanowiska komputerowe służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądu dokumentów multimedialnych dostępnych w bibliotece.
 10. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych. Uczeń jest zobowiązany do wpisania w zeszycie tematyki wyszukiwanych w Internecie informacji.
 11. Zabrania się:
  • instalowania innych programów,
  • dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach i konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych,
  • zapisywania dokumentów na dysku twardym,
  • korzystania z gier,
  • korzystania z komunikatorów typu gadu-gadu,
  • czatowania oraz wysyłania sms-ów.
 12. Odpowiedzialność za uszkodzenie komputera i oprogramowania, powstałego na skutek niewłaściwego korzystania ze sprzętu, ponosi użytkownik.
 13. Użytkownik korzystając z urządzeń elektrycznych zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP.
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Back to top