• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Korzystanie z czytelni:
 1. Korzystający z czytelni wchodzą do czytelni bez okryć wierzchnich.
 2. Korzystający z czytelni wpisuje swoje nazwisko do księgi odwiedzin.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki. 
 4. Czytelnik ma dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism. Może korzystać z nich na miejscu, nie może wynosić ich poza bibliotekę.
 5. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik czasopisma odnosi na ustalone miejsce, a książki zwraca bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta. Wszelkie uszkodzenia natychmiast powinien zgłaszać bibliotekarzowi. 
 7. W czytelni obowiązuje cisza.

Back to top