Projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód” (Adventurous Maths and Science) Program Erasmus +, Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne – Współpraca szkół Termin realizacji: 04.09.2017 – 03.09.2019.
Projekt „Matematyka i nauki przyrodnicze pełne przygód” odnosi się do nauk matematyczno-przyrodniczych, techniki informacyjnej i języków obcych i jęst realizowany od 04.09.2017r. do 03.09.2019r.

Koordynatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Partnerami projektu są: szkoła Šiaulių Lieporių gimnazja w Szawlach na Litwie oraz Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci w Fiumicino we Włoszech.

Jednym z głównych celów projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką, jako przedmiotem obowiązkowym na maturze.  Zainteresowanie to chcemy wzbudzić szczególnie u uczniów uczęszczających do klas, w których nie realizuje się zakresu rozszerzonego z tego przedmiotu.  Założeniem projektu jest również spopularyzowanie wśród nauczycieli i uczniów narzędzi TIK, dzięki którym nauka przedmiotów ścisłych stanie się bardziej atrakcyjna.  Poprzez uczestnictwo w projekcie pragniemy też zwiększyć kompetencje językowe uczniów i nauczycieli, a także rozwinąć umiejętności pracy w grupie.

W ramach projektu planujemy następujące działania: lokalne konkursy matematyczne zwieńczone konkursem międzynarodowym, wycieczka do centrum nauki w Warszawie, wycieczki przedmiotowe, warsztaty, pracę metodą case study, stworzenie międzynarodowego słownika matematyczno-przyrodniczego, publikację międzynarodowego zbioru zadań z matematyki oraz zbioru konspektów lekcji, organizację wystawy przybliżającej matematykę i nauki przyrodnicze w każdej ze szkół biorących udział w projekcie, przeprowadzenie kilku wideokonferencji na platformie Twinspace funkcjonującej w ramach programu eTwinning,  przygotowanie filmów o sławnych naukowcach oraz udział w zajęciach z przygotowania zawodowego.

Program obejmuje wyjazd  uczniów wraz z opiekunami do Włoch w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie to poświęcone będzie naukom przyrodniczym i ochronie środowiska. W lutym 2018 odbędzie się spotkanie szkoleniowe nauczycieli na Litwie, podczas którego nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W kwietniu 2018 r. odbędzie się spotkanie w Polsce, na które przybędą grupy młodzieży z nauczycielami z krajów partnerskich. Spotkanie, podczas którego będzie miał miejsce finał międzynarodowego konkursu matematycznego poświęcone będzie matematyce, fizyce oraz zastosowaniom matematyki i nauk przyrodniczych w życiu codziennym.  Szkolny Ośrodek Karier działający przy wodzisławskiej Jedynce przygotuje dla uczestników spotkania warsztaty dotyczące  perspektyw zawodowych związanych z wyborem studiów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. W marcu 2019r., na Litwie, odbędzie się ostatnie spotkanie młodzieży w ramach projektu.  Poświęcone ono będzie najnowszym technologiom w uczeniu się.  W czasie realizacji projektu zorganizowane zostaną konferencje naukowe popularyzujące program oraz rezultaty projektu.

Produkty projektu:

KONSPEKTY LEKCJI

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI

Link do oficjalnej strony projektu

Link do strony projektu na fb

Back to top