To nazwa kolejnego projektu, który realizuje nasza JEDYNKA.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek grupy nauczycieli naszej szkoły ubiegającej się o sfinansowanie wyjazdów kadry w ramach Erasmus+ konkurs 2018. Wniosek został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” . 

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 22981,00 EURO. W ramach tego projektu  trwającego od 05.11.2018 przez kolejne dwa lata 11 nauczycieli Jedynki wyjedzie na szkolenia kulturowo-metodyczne na Maltę i Cypr, do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Islandii.  

Program POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” pozwala realizować projekty umożliwiające pracownikom szkoły poznanie innowacyjnych metod nauczania, głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Koordynatorki projektu Hanna Knopek i Dominika Sidor udały się 24. 09. 2018 do Warszawy na szkolenie na temat zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs 2018.

Back to top