W dniach 7 – 11 października odbywała się krótkoterminowa wymiana grup uczniów w ramach projektu Erasmus+ LORESU (Let’s Study Local and Regional Subjects at School).  W naszej szkole gościliśmy uczniów i nauczycieli z Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji i Włoch.  Spotkanie poświęcone było m.in. zastosowaniu narzędzi TIK w nauczaniu historii i kultury.  Uczestnicy poznawali też historię, geografię i kulturę Śląska.

Mobilność rozpoczęła się 7 października uroczystym powitaniem przez dyrekcję szkoły.  W tym samym dniu odbyły się warsztaty poświęcone nowoczesnym technologiom w nauczaniu historii.  Uczestnicy zapoznali się z programami: Biteable (narzędzie do tworzenia animowanych prezentacji multimedialnych) oraz Makebeliefscomix (narzędzie do tworzenia komiksów).  Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w lekcji historii poświęconej integracji europejskiej.  Słonecznym popołudniem uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się na spacer krajoznawczy, podziwiając zabytkowe zakątki Wodzisławia Śląskiego wraz z aplikacją Actionbound.  Zwieńczeniem dnia były zajęcia taneczne, prowadzone przez instruktorkę Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia, p. Dominikę Brzozę-Piprek.

            Mocnym akcentem drugiego dnia wymiany był międzynarodowy festiwal filmowy, w trakcie którego zespoły poszczególnych krajów prezentowały swoje 15-minutowe dzieła. Filmy poświęcone były tematyce lokalnej i kulturowej.  Polska grupa zaprezentowała film poświęcony przeniesieniu wsi Nieboczowy, w którym wykorzystano m.in. wywiady z wójtem gminy Lubomia, p. Czesławem Burkiem, sołtys Nieboczów, p. Barbarą Mazurek oraz prezes Koła Gospodyń Wiejskich, p. Eugenią Cuber.  Tego też dnia uczestnicy wymiany poznawali kulinarny aspekt kultury śląskiej, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez znanego kucharza i nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych, p. Remigiusza Rączkę.

            Kolejne dni upłynęły pod znakiem wyjazdów edukacyjnych, dzięki którym uczestnicy pogłębiali swą wiedzę o historii i kulturze Polski.  Trzeciego dnia miał miejsce wyjazd do Oświęcimia, gdzie uczniowie z opiekunami zwiedzili były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau.  Następnie uczestnicy udali się do Krakowa, by podziwiać skarby kultury narodowej w królewskim mieście.

            Czwarty dzień upłynął pod znakiem dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska.  Młodzież miała okazję zwiedzić Muzeum Śląskie w Katowicach, osiedle górnicze Nikiszowiec, nowoczesne centrum Katowic oraz zabytkową kopalnię Guido w Zabrzu.

            Ostatni dzień mobilności poświęcony został w szczególności przekraczaniu granic i przenikaniu się kultur (w myśl hasła przewodniego wymiany: „Crossing borders, crossing cultures”).  Tego dnia uczestnicy udali się do Cieszyna, gdzie wzięli udział w warsztatach plastyczno-historycznych prowadzonych przez pracownika samorządowej instytucji kultury – Zamku Cieszyn, p. Małgorzatę Jaremę.  Po zgłębieniu fascynującej historii pogranicza grupa udała się do Bielska-Białej, by doświadczyć piękna przyrody w otoczeniu beskidzkich szczytów. Ze szczytu Szyndzielni roztaczały się przed młodzieżą widoki malowane zachodzącym jesiennym słońcem.

            Wymiana była bardzo cennym doświadczeniem, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele z pięciu europejskich krajów wymienili się refleksjami na temat nauczania tematów lokalnych i regionalnych oraz podzielili się swoją unikalną perspektywą, w jakiej postrzegają integrację europejską.

Uczestnikami wymiany były grupy z następujących szkół: 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Funchal, Portugalia – koordynator projektu

Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico "Fossati- Da Passano", La Spezia, Włochy,

Gimnazija Fran Galovic Koprivnica, Koprivnica, Chorwacja,

IES LA OLIVA, La Oliva, Hiszpania.

W przygotowaniu i realizacji mobilności uczestniczyli nauczyciele: Dominika Sidor, Piotr Sidor, Dominika Duda, Hanna Knopek,  Jerzy Witkowski, Mirosława Witosz, Magdalena Adamek, Pola Szolc, Jadwiga Szypuła, Piotr Kamiński.

Back to top