To projekt, który realizuje nasza JEDYNKA dla kadry nauczycielskiej od listopada 2018 w ramach inicjatywy „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego" - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (PO WER). W ramach projektu zaplanowano wyjazdy na szkolenia kulturowo-metodyczne na Maltę i Cypr, do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz  na Islandię. 11 mobilności nauczycieli za nami.

Wzięli w nich udział nie tylko nauczyciele języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego, lecz także nauczyciel historii, nauczycielki matematyki i wychowania fizycznego. 

W listopadzie 2019 ( 11-15.11.2019) ostatnia grupa nauczycieli odbyła swoje szkolenia w stolicy Cypru Nikozji. Monika Fojcik, Agata Ciszewska oraz Zuzanna Gąska, nauczycielki wychowania fizycznego zdecydowały się na udział w programie „Group Fitness Trends in Schools" aby poznać nowe metody pracy, które w większym stopniu zainteresują i zachęcą z młodzież do aktywności ruchowej. Kurs na Cyprze był doskonałą okazją do nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania wychowania fizycznego w szkole, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych,  podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, ale również dał możliwość poznania nauczycieli wychowania fizycznego z innych krajów europejskich. W projekcie brali udział przedstawiciele z 6 państw: Francji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Polski i Słowacji. Spotkanie z prowadzącymi zajęcia w innych europejskich krajach stworzyło możliwość komunikowania się w języku angielskim, wymiany doświadczeń zawodowych, kulturowych oraz dostarczyło dużą dawkę pozytywnej energii do podejmowania kolejnych kreatywnych działań.

Nauczyciele JEDYNKI rozpoczęli realizację swoich szkoleń w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole" już w lutym 2019. Pierwszym nauczycielem była pani Iwona Grajner uczestniczyła w kursie „Spice up Your Teaching Idea – Methodology in Practice” w szkole ETI w St. Julian’s na Malcie (11-15.02. 2019) .  Nauczycielka języka angielskiego mogła poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich metod i form pracy w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, jak i sposobów motywowania ich do lepszej nauki języka angielskiego. 

Także w lutym 2019 pani Jadwiga Szypuła (10-16.02 2019) uczestniczyła w kursie „Lengua y Cultura Española”, który odbył się w Jaén (Andaluzja). Kurs obejmował zajęcia z zakresu metodyki nauczania języka hiszpańskiego, historii i literatury, a także był okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów.

W dniach 30.03 – 07.04.2019 r. Danuta Kajzerek i Mirosława Witosz, nauczycielki matematyki przebywały w Plymouth w południowej Anglii, gdzie uczestniczyły w kursie pt. „Nowe podejście w nauczaniu matematyki” zorganizowanym przez instytucję szkoleniową Amber Initiatives. W kursie uczestniczyli nauczyciele z Polski, Republiki Czeskiej, Litwy i Niemiec. Celem kursu było zapoznanie z zyskującą coraz większą popularność w Anglii  szanghajską metodą nauczania matematyki. Uczestników zapoznano z systemem edukacji i programem nauczania matematyki w szkołach na  wszystkich poziomach edukacji.

Następne szkolenie w ramach projektu odbyło się w czerwcu 2019 r. na Islandii. Nauczyciel języka angielskiego, Dominika Sidor, w dniach 16 – 21 czerwca uczestniczyła w kursie metodycznym „Iceland – landscapes and legends”.  Kurs został zorganizowany przez holenderski instytut Chain Foundation i odbył się w Reykjaviku.  Celem kursu było pokazanie sposobów łączenia treści lokalnych i regionalnych z nauczanym przedmiotem.  W trakcie kursu uczestnicy poznali historię i geografię Islandii, dokonali analizy i interpretacji sagi o Njalu oraz przedstawiali sagę lokalnej społeczności.  Kurs stanowi istotny element w rozwoju zawodowym nauczyciela, pozwalając wzbogacić prowadzone lekcje o szeroko pojęty aspekt kulturowy. 

Natomiast w dniach 28.07.-02.08.2019 nauczyciel niemieckiego i koordynator projektu, Hanna Knopek wzięła udział w tygodniowym szkoleniu "Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa"  organizowanym przez Institut für europäische Lehrerfortbildung UG z Hamburga w Porto w Portugalii. W szkoleniu tym brali udział także nauczyciele-koordynatorzy projektów europejskich z Austrii, Niemiec, Węgier, Ukrainy, Bułgarii oraz Szwecji. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z różnorodnymi projektami europejskimi, a zwłaszcza z projektami w ramach Erasmus Plus, zasadami ich pozyskiwania i koordynowania. Kurs ten był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, porównania systemów i standardów nauczania w szkołach w różnych krajach europejskich. 

W sierpniu 2019 (12-16.08) pani Barbara Klimek, nauczycielka języka francuskiego i włoskiego, wzięła udział w międzynarodowym kursie metodycznym w Nicei na  Lazurowym Wybrzeżu, na temat wykorzystania ICT do ewaluacji pracy ucznia i panoramy kina francuskiego. Zajęcia ICT pozwoliły na poznanie nowych aplikacji i programów dla edukacji, wspomagających ocenianie. Moduł poświęcony panoramie kina francuskiego, prowadzony przez wykładowców Wyższej Szkoły Filmowej dał szeroki ogląd nie tylko na historię samego kina francuskiego, ale szeroko pojętą kinematografię światową. Ponadto uczestnikom międzynarodowego kursu w Nicei zaproponowano wiele ciekawych konferencji i spotkań. Organizatorem kursu było stowarzyszenie Francophonia przy Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei.

Nauczyciel historii, Piotr Sidor, w dniach 12 – 23 sierpnia 2019 r. uczestniczył w kursie „CLIL – Content and Language Integrated Learning”.  Kurs odbywał się w szkole International House w Londynie.  Metoda CLIL, polegająca na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo - językowym, opiera się na czterech pryncypiach: treść, komunikacja, kultura, poznanie (tzw. zasada czterech C: Content, Communication, Culture, Cognition).  W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia: metody nauczania, metody skutecznego sprawdzania wiedzy uczniów, wzbudzanie pewności siebie u uczniów, wprowadzanie języka angielskiego na swoim przedmiocie, przykładowe lekcje z wykorzystaniem języka angielskiego. Ponadto kurs obejmował zagadnienia językowe: struktury gramatyczne, słownictwo, wymowa, akcent i intonacja.  Kurs był niezwykle cennym doświadczeniem wzbogacającym wiedzę i umiejętności nauczyciela oraz pozwalającym spojrzeć z innej perspektywy na metodykę nauczania przedmiotu. 

Przypomnijmy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 22.981,00 EURO w ramach inicjatywy „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego" - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (PO WER). 

Koordynatorami projektu są Hanna Knopek oraz Dominika Sidor. 

 

Back to top