16 listopada uczennice z klasy 2d o profilu biologiczno – chemicznym, uczestniczące w zajęciach rozwijających uzdolnienia z biologii, na zaproszenie władz ŚUM, wzięły udział w Międzynarodowym Kongresie Jakości Kształcenia, który odbył się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Ligocie w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Po przywitaniu przez rektora ŚUM, miały okazję zobaczyć wystawę fotografii „Oczy pandemii”, która przedstawiała pracę szpitala tymczasowego na hali lotniska w Pyrzowicach. Następnie przeszły do Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie w  zaaranżowanych salach szpitalnych wyposażonych  w fantomy pacjentów, mogły samodzielnie zbadać puls i przeprowadzić profesjonalną defibrylację, tak jak to robią lekarze.

Bardzo ciekawym doświadczeniem okazała się symulacja wirtualnej rzeczywistości za pomocą googli VR, dzięki której mogły przekonać się jak wyglądają: wirtualny gabinet stomatologiczny, wirtualna sala operacyjna oraz symulacja zatrzymania krążenia. Miały również możliwość zapoznania się z osiągnięciami i profilami działalności poszczególnych kół naukowych ŚUM.

Odbywający się Kongres miał na celu wymianę doświadczeń oraz podejmowanie nowych inicjatyw w kierunku poprawy jakości kształcenia. Dla nas był wspaniałą okazją do zapoznania się ze strukturą i organizacją jednej z najstarszych uczelni w regionie uczelni, którą ukończyło, osiągając sukcesy w dziedzinie medycyny, wielu naszych absolwentów, do grona których należy m.in. prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek – specjalistka z dziedziny okulistyki.

(A. Gwoździk)

Back to top