Jest nam bardzo miło poinformować o sukcesie ALEKSANDRY STACHURSKIEJ z kl. IIE, która znalazła się w gronie tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Akt przyznania stypendium Ola odebrała z rąk Pana Dariusza Domańskiego - Wicekuratora Oświaty w Katowicach, podczas uroczystości, która odbyła się 25 listopada br. w ZS nr 3 w Rybniku.

Stypendia Premiera przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów! 

Back to top