W dokumencie znajdziesz szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania matury 2024.

Back to top