Powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

 

Tak to się zaczęło…

Szkolne Koło Wolontariatu zawiązało się w naszym Liceum w październiku 2007 roku. Do podjęcia pracy uczniowie przygotowywali się poprzez udział w trzech szkoleniowych spotkaniach z psychologami i terapeutami, pracującymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

5 grudnia 2007 roku pierwsi wolontariusze otrzymali z rąk Dyrektor PCPR, pani Ireny Obiegły oraz Naczelnika Oświaty, pani Edyty Glenc powierzenia do pracy w siedmiu jednostkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, Domu Pomocy Społecznej w Jedłowniku,Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,Rodzinach Zastępczych, Przedszkolu Integracyjnym  Wodzisławiu Śląskim.

Była to pierwsza w powiecie wodzisławskim grupa młodzieży funkcjonująca w oparciu o nową ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Na mocy tego dokumentu każdemu wolontariuszowi zostały zagwarantowane ubezpieczenie i szkolenia - w przyszłości z pewnością pomocne w znalezieniu pracy. Okres wolontariatu wlicza się do stażu pracy. Wolontariusze traktowani są i oceniani jak zwykli pracownicy, tyle że nie otrzymują oni wynagrodzenia za wyznaczone godziny pracy, obejmujące soboty i godziny popołudniowe.

 

Wolontariusze 2007/2008

 1. Katarzyna Sobota
 2. Karolina Bzowska
 3. Izabela Lach
 4. Daria Janaszkiewicz

Rodziny zastępcze:

 1. Agnieszka Stajer
 2. Kinga Poparda
 3. Karolina Lipiak
 4. Karolina Milej

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy:

 1. Anna Janosz

Dom Pomocy Społecznej – Jedłownik (osoby niepełnosprawne):

 1. Katarzyna Gorzolnik
 2. Justyna Szydlik
 3. Sonia Kucharczyk
 4. Martyna Jastrzębska
 5. Sylwia Markiewicz
 6. Elżbieta Kuczok

Dom Pomocy Społecznej – Jedłownik (osoby niepełnosprawne):

 1. Katarzyna Gorzolnik
 2. Justyna Szydlik
 3. Sonia Kucharczyk
 4. Martyna Jastrzębska
 5. Sylwia Markiewicz
 6. Elżbieta Kuczok

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach:

 1. Anna Grycman
 2. Katarzyna Adrian
 3. Marek Sporysz
 4. Zofia Roezner
 5. Martyna Czarnota

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach:

 1. Laura Starzyzny
 2. Marta Reś

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi:

 1. Marta Czerwińska

Przedszkole Integracyjne w Wodzisławiu Śląskim:

 1. Katarzyna Krótki
 2. Sabina Dzierżenga
 3. Karmena Serzysko
 4. Monika Bober

Back to top