19 września 2016 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016.

Na spotkanie zaproszonych zostało 88 ubiegłorocznych laureatów oraz 75 nauczycieli – ich opiekunów, a także dyrektorzy szkół, które mogą poszczycić się wieloma sukcesami w olimpiadach przedmiotowych i turniejach zawodowych oraz wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Wśród zaproszonych laureatów był również nasz uczeń klasy 3a –Paweł Pękała – laureat XLII Olimpiady Geograficznej oraz jego opiekun Marian Dziadek .  Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali listy gratulacyjne i upominki z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty pani Urszuli Bauer, Wicewojewody Śląskiego Mariusza Trepki oraz Rektora Politechniki Śląskiej  prof. Arkadiusza Mężyka.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili także Senator Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. inż. Krystian Probierz, dr hab. inż. Tomasz Trawiński – Prorektor ds.. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wiceprezydent Miasta Gliwice – Adam Neumann.

Back to top