loading...
„Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje” - pod takim hasłem obchodziliśmy tegoroczną edycję  Ogólnopolskiego Tygodnia Karier. W ramach działań związanych z tym wydarzeniem Doradcy ze Szkolnego Ośrodka Karier przeprowadzili warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

 

Pierwsze warsztaty „ Bilans kompetencji zawodowych” odbyły się w Branżowej Szkole I Stopnia w Radlinie. Uczniowie klasy III wielozawodowej dowiedzieli się, jakich kompetencji miękkich oczekują dzisiaj pracodawcy od przyszłych pracowników. Podczas warsztatów uczniowie rozwijali takie kompetencje jak autoprezentacja, kreatywność, komunikacja, współpraca w zespole. Każdy uczeń mógł również przygotować bilans własnych kompetencji zawodowych.

W kolejnych warsztatach uczestniczyli przyszli budowlańcy z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Uczniowie klasy II mieli okazję dowiedzieć się  „ Jak stworzyć własne portfolio kariery”, czyli jak gromadzić i porządkować informacje przydatne do planowania osobistego rozwoju. Młodzież ćwiczyła rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pod kątem rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

Z kolei w warsztatach „Moje zasoby – moją szansą” brali udział uczniowie klasy pierwszych z I LO w Wodzisławiu Śląskim. Aby młody człowiek mógł w pełni wykorzystać swój potencjał, musi najpierw dobrze poznać samego siebie. Na warsztatach uczniowie mieli szansę odkrywać własne zasoby pod kątem wyboru przyszłego zawodu.

Back to top