III grupa wolontariuszy w roku szkolnym 2009/2010.

4 grudnia 2009 roku 21 kandydatów do wolontariatu otrzymało z rąk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Ireny Obiegły oraz Naczelnika Oświaty pani Edyty Glenc powierzenia do pracy w konkretnych jednostkach PCPR. Jest to III grupa wolontariuszy z naszego Liceum.

Kandydaci przygotowywali się do podjęcia tego zadania od września 2009 roku, uczestnicząc w spotkaniach z pracownikami ośrodków pomocy, osobami niepełnosprawnymi oraz ze swoimi starszymi kolegami – wolontariuszami, którzy już zakończyli swoją pracę.

Tematy spotkań:

 • Struktura i specyfika pracy ośrodków pomocy społecznej.
 • Obowiązki i prawa wolontariusza.
 • Sprawni, niepełnosprawni – przenikanie światów.
 • Jak pomóc, nie szkodząc? Potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych.
 • Blaski i cienie pracy wolontaryjnej.

Spotkania odbywały się w szkole i w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Od stycznia 2010 roku wolontariusze podjęli pracę w wyznaczonych placówkach: domach pomocy społecznej w Gorzycach i Jedłowniku, w rodzinach zastępczych, w ośrodku adopcyjnym i ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Oprócz wolontariuszy pracujących w jednostkach PCPR powstała także sześcioosobowa grupa, która podjęła pracę w Zespole Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych.

Wolontariusze 2009/2010

 • pracujący w jednostkach PCPR:
 1. Patrycja Cichy, kl. I LP
 2. Edyta Cieszyk, kl. I LP
 3. Weronika Dygas, kl. I LP
 4. Izabela Radecka, kl. I LP
 5. Patrycja Sochan, kl. I LP
 6. Karolina Zieleniewska, kl. I LP
 7. Weronika Chłapek, kl. I A
 8. Marta Hernik, kl.I A
 9. Magda Rugor, kl. I A
 10. Izabel Rduch, kl. I E
 11. Joanna Szczygieł, kl. I E
 12. Dajana Wojcieszczak, kl. I F
 13. Marzena Piszczan, kl. I F
 14. Agnieszka Walter, kl.I F
 15. Agnieszka Szczyrba, kl. I F
 16. Edyta Holona, kl.I F
 17. Aleksandra Kuczaty, kl. I F
 18. Ewa Grzywa, kl. I F
 19. Marta Romanowicz, kl. II F
 20. Marta Pieczka, kl. II F
 21. Justyna Nowak, kl. III F
 • pracujący w Zespole Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych: 
 1. Beata Grzegorzek, kl. I A
 2. Wiktoria Wojaczek, kl. II E
 3. Zuzanna Bober, kl. II F
 4. Sabina Ogierman, kl. II F
 5. Martyna Witek, kl. II H
 6. Patrycja Pacha, kl. II H

 

Działania na terenie szkoły w roku 2009/2010:

 • Kiermasz walentynkowy (sprzedaż prac wykonanych przez osoby Niepełnosprawne z Powiatowego Ośrodka Wsparcia).
 • Akcja zbierania nakrętek.
 • Konkurs wielkanocny na rzecz hospicjum w Rybniku.

 

Back to top