IV grupa wolontariuszy w roku szkolnym 2010/2011

17 grudnia 2010 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim miało miejsce przekazanie przez Dyrektor PCPR, panią Irenę Obiegły, powierzeń dla kolejnej, trzynastoosobowej grupy kandydatów do pracy wolontaryjnej w konkretnych jednostkach pomocy. „Świeżo upieczone” wolontariuszki spotkały się także w tym dniu z kiikami jednostek, do których zostały skierowane.

Kandydaci przygotowywali się do podjęcia wolonterownariatu od września 2009 roku, uczestnicząc w spotkaniach z pracownikami ośrodków pomocy oraz ze swoimi starszymi kolegami – wolontariuszami.

Tematy spotkań:

25. 09. 2010 - Spotkanie formacyjne wolontariuszy i kandydatów w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Integracja kandydatów z czynnymi wolontariuszami oraz pogłębienie świadomości odpowiedzialności za działania własne i kolegów wolontariuszy. Ukazanie biblijnych podstaw służby człowiekowi choremu, cierpiącemu i niepełnosprawnemu.

18. 10. 2010 - Udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim. Temat warsztatów: „Jak budować pozytywne interakcje personalne?”.

03. 11. 2010 - Spotkanie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim. Zapoznanie ze specyfiką pracy Ośrodka oraz z różnorodnymi formami pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wolontariusze 2010/2011

 1. Maria Brzoza - Rodziny Zastępcze
 2. Justyna Durczok - Rodziny Zastępcze
 3. Katarzyna Jamka - Rodziny Zastępcze
 4. Magdalena Klapuch - Rodziny Zastępcze
 5. Natalia Kucz - Rodziny Zastępcze
 6. Kinga Lamch - Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 7. Marietta Przybyła - Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 8. Małgorzata Widła - Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 9. Patrycja Rother - Jedłownik
 10. Adriana Stabla - Rodziny Zastępcze
 11. Justyna Szczepkowska - Rodziny Zastępcze
 12. Agnieszka Pawliczek
 13. Aneta Wiertalak

Akcje charytatywne przeprowadzone na terenie szkoły w roku 2010/2011:

 • Zbiórka środków finansowych na leczenie Grzegorza Adamusa – chłopca chorego na zakażenie krwi.
 • Podjęcie Adopcji Serca na rzecz dziecka z Republiki Centralnej Afryki (za pośrednictwem Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Panewnikach).
 • Zbiórka środków finansowych na rzecz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Gorzycach poprzez pomoc w sprzedaży prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej ww. Zakładu.

16 czerwca 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę wolontariatu w roku 2010/2011. Wolontariusze otrzymali podziękowania z rąk Dyrektor PCPR, pani Ireny Obiegły. W imieniu Starosty Wodzisławskiego wolontariuszom podziękował także za ich bezcenny dar, jakim jest bezinteresowne oddawanie siebie drugiemu człowiekowi, członek zarządu Zbigniew Seemann. Wolontariusze uczestniczyli ponadto w Mszy Świętej, którą w ich intencji odprawił ksiądz Dariusz Borowiec.

Back to top