To projekt, który realizuje nasza JEDYNKA dla kadry nauczycielskiej od listopada 2018. W ramach projektu jedenastu nauczycieli wyjedzie na szkolenia kulturowo-metodyczne na Maltę i Cypr, do Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Islandii.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozytywnie rozpatrzyła wniosek szkoły, ubiegającej się o sfinansowanie wyjazdów kadry w ramach inicjatywy „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego" - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (PO WER). Kwota przyznanego szkole dofinansowania wynosi 22.981,00 EURO.

Dotychczas swoje szkolenia ukończyły dwie nauczycielki języków obcych.

W dniach 11-15 lutego 2019, pani Iwona Grajner uczestniczyła w kursie „Spice up Your Teaching Idea – Methodology in Practice” w szkole ETI w St. Julian’s na Malcie. Podczas niespełna tygodniowego kursu nauczycielka mogła poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich metod i form pracy w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, jak i sposobów motywowania ich do lepszej nauki języka angielskiego. Pani Grajner miała okazję zwiedzić piękną wyspę, nie tylko Maltę, ale także Gozo.

Natomiast pani Jadwiga Szypuła w dniach od 10-16 lutego 2019 uczestniczyła w kursie „Lengua y Cultura Española”, który odbył się w Jaén (Andaluzja). Kurs obejmował zajęcia z zakresu metodyki nauczania języka hiszpańskiego, historii i literatury. Jednocześnie pobyt w Hiszpanii był okazją do poznania regionu słynącego z zabytków (oraz uprawy oliwek), a także wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów.

Obecnie kolejne 2 nauczycielki Jedynki : Danuta Kajzerek Mirosława Witosz przebywają w Plymouth w południowej Anglii, gdzie uczestniczą w kursie pt. „Nowe podejście w nauczaniu matematyki”.

Koordynatorkami projektu są Hanna Knopek Dominika Sidor.

Back to top