• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY AKTYWNA TABLICA.

Cele ogólne programu:

 1. wykorzystanie technologii TIK podczas zajęć edukacyjnych;
 2. dzielenie się metodami dobrych praktyk z różnych przedmiotów;
 3. pogłębienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 1. Uczestniczenia nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.
 5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Materiały do zajęć z wykorzystaniem TIK

Back to top