• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy
Jest nam bardzo miło poinformować, że DOROTA BURDZIK z kl. 3F4 oraz JULIA KUŚ z kl. 3E4 zakwalifikowały się do programu Yale Young Global Scholars. Jest to akademicki program edukacyjny dla wybitnych uczniów szkół średnich z całego świata. W tym roku na Uniwersytet Yale aplikowali kandydaci z ponad 150 krajów oraz ze wszystkich stanów USA. Zarówno Dorota jak i Julia otrzymały stypendium pokrywające częściowo koszty programu.

Dorota weźmie udział w dwutygodniowej sesji online „Politics, Law and Economics” w terminie od 21 czerwca do 3 lipca br. Sesja skierowana jest do studentów zainteresowanych zrozumieniem różnorodnych teorii ekonomicznych w perspektywie historycznej i porównawczej. Studenci poznają kluczowe idee dotyczące takich tematów, jak polityka publiczna, prawa człowieka, regulacja rynku, struktury zarządzania, polityka międzynarodowa oraz konflikty i współpraca ponad granicami. To kolejny, ogromny sukces Doroty, która zakwalifikowała się również do programu Global Scholars organizowanego  przez  Uniwersytet Notre Dame w USA oraz otrzymała pełne stypendium tej uczelni. University of Notre Dame w stanie Indiana, jest wiodącym w kraju katolickim uniwersytetem badawczym, który słynie z wysokiego poziomu edukacji. Od 5 marca Dorota uczestniczy w 6 tygodniowym kursie "Global Issues and Challenges." Główne tematy kursu to zmiany klimatyczne, terroryzm, migracja i przepływ uchodźców oraz globalna recesja demokracji. Zajęcia koncentrują się na dyskusjach grupowych wspieranych wykładami
i projektami realizowanymi w małych grupach. Do udziału w kursie zakwalifikowało się tylko 25 osób z różnych krajów.

Julia będzie uczestniczyć w sesji Solving Global Challenges” w terminie od 19 do 31 lipca br. Tematyka sesji skupia się na innowacyjnym i interdyscyplinarnym podejściu do rozwiązywania największych wyzwań stojących przed społecznością globalną w XXI wieku. Stosując interdyscyplinarne podejście, studenci pracują nad opracowaniem rozwiązań problemów o globalnym wpływie, koncentrując się głównie na 17 kluczowych wyzwaniach określonych w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do tych szeroko zakrojonych tematów należą: zdrowie na świecie, sztuczna inteligencja, walka z ubóstwem, zrównoważony rozwój środowiska, bezpieczeństwo cybernetyczne oraz edycja genów. Sesja ta daje studentom narzędzia do przekładania wiedzy technicznej na praktyczne implikacje.

 Dorocie i Julii gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!!!

 

 

Back to top