• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy
Projekt Erasmus+ Fit4Thought realizowany w naszej JEDYNCE od 2 listopada 2020 r. zakończył się z dniem 1 września 2023 r.

Projekt miał na celu wymianę dobrych praktyk w uczeniu się i nauczaniu, promowaniu skutecznych sposobów uczenia się i nauczania z uwzględnieniem uczniów z dysleksją , dyskalkulią i dysgrafią , promowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów, a także nauczycieli, jak również zarządzania stresem i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Projekt ten zakładał także podniesienie kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz kompetencji związanych z uczeniem się.

W ramach projektu, oprócz 6 wyjazdów zagranicznych, odbyło się wiele działań lokalnych takich jak: prelekcje, warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa w sieci, szkolna akcja profilaktyki raka piersi, prezentacje nowych trendów w nauczaniu na lekcji wychowania fizycznego, warsztaty psychologiczne jak i szkolenia metodyczne dla 9 nauczycieli.

Ostatnie pół roku obfitowało w projekcie wieloma ciekawymi wydarzeniami. Należy tu wymienić ostatnie dwie mobilności do Chorwacji w kwietniu oraz do Włoch w maju, działania lokalne wiązane z poznaniem typowych dla naszego regionu sportów- podczas wizyty na lotnisku w Gotartowicach oraz udział uczniów i nauczycieli wiosną w 7.Biegu Kopernika w Rybniku.

Projekt został zaprezentowany społeczności lokalnej podczas 2 konferencji upowszechniających dla rodziców i nauczycieli powiatu wodzisławskiego. Ostatnia, na której zaprezentowane zostały rezultaty projektowe, odbyła się w czerwcu 2023 r. W tym samym czasie miało miejsce podsumowanie projektu ze szkolnym zespołem projektowym podczas ostatnich już warsztatów w tym projekcie, a mianowicie warsztatów z dietetykiem klinicznym na temat zaburzeń odżywiania wśród młodzieży. Była to również okazja do wspomnień i dyskusji na temat wydarzeń i działań w projekcie, który obejmował także trudny okres trwania Covid 19.

Prezentujemy mała statystykę projektową:

- 6 mobilności, w których wzięło udział 25 uczniów,

- 20 działań lokalnych (rekrutacja, upowszechnienie projektu, przygotowanie i przeprowadzenie wideokonferencji, przygotowanie 6 mobilności, warsztaty dot. zdrowego odżywiania, konkursy na logo projektu, na film dotyczący hobby, konkurs na strefę relaksu, kampania profilaktyki nowotworowej, przygotowanie 4 publikacji, organizacja zajęć sportowych, organizacja spotkań ze sportowcami, wywiady ze sportowcami, organizacja Dnia Zdrowia Psychicznego, organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia dla uczniów z dysleksją, zajęcia dla uczniów z depresją, itd.),

-14 spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin,

- 4 publikacje projektowe,

- 12 spotkań online podczas lockdownu, w których wzięło udział 200 uczniów naszej szkoły,

- lekcje wychowawcze dotyczące zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa w sieci,

- stworzenie Strefy Relaksu i Kącika Erasmusa,

- kampania profilaktyki raka sutka - warsztaty dla 535 uczennic przeprowadzone przez członkinie Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek.

Przypominamy, że partnerami w projekcie były szkoły:

Gimnazija Fran Galović z Koprivnicy w Chorwacji,

IES La Oliva z La Olivy w Hiszpanii,

Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco w Funchal, w Portugalii,

Hasköy Ortaokulu z Istambułu w Turcji

oraz Istituto Technico Commerciale e Tecnologico „Fossati-da Passano” w La Spezii we Włoszech.

Koordynatorkami projektu były p. Dominika Sidor i p. Hanna Knopek.

Wybrane publikacje powstałe podczas realizacji projektu:

Metody pracy z uczniami z dysleksją

Przepisy na zdrowe śniadania

Zbiór konspektów lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK

Zbiór konspektów lekcji wychowania fizycznego

Back to top