• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Nasza szkoła już po raz kolejny włącza się w kampanię "Nie truj sąsiada"

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PdLOCuMgs0

Słów kilka o niskiej emisji. 

Niska emisja jest zjawiskiem polegającym na zanieczyszczeniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw - głównie węgla - w przestarzałych i niesprawnych domowych piecach i kotłach grzewczych. Zjawisko jest dodatkowo potęgowane wskutek spalania złej jakości węgla oraz śmieci. Niska emisja to niemal wyłączna zasługa indywidualnych kotłowni oraz pieców eksploatowanych w domach jednorodzinnych. 

Przyczyny powstawania niskiej emisji:

- nieodpowiednie spalanie węgla

- spalanie paliw niskiej jakości

- spalanie śmieci

W kotłowniach domowych na paliwa stałe użytkownik może spalać wyłącznie paliwa przeznaczone do danego rodzaju kotła, kominka czy pieca. Wyróżniamy tu m. in.:

- węgiel,

- gaz,

- olej opałowy,

- palety z biomasy,

- brykiety z biomasy

pod żadnym pozorem nie wolno spalać:

- plastikowych opakowań i butelek,

- gumy i odpadów gumowych,

- tekstyliów,

- odpadów skórzanych,

- PCV, PP,

- papieru i opakowań kartonowych z nadrukiem farb kolorowych i bielonych zw. chloru,

- drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego

Spalanie śmieci jest zakazane prawem ! Kary grożące za spalanie śmieci to mandat 500 zł, grzywna 5000 zł a nawet areszt 30 dniowy !

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w całej Unii Europejskiej, przez ekspozycję na pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5, rocznie umiera przedwcześnie 45 000 Polaków.

Cząsteczki PM 2,5 są tak małe, że przenikają do wnętrza naszego organizmu stając się przyczyną chorób serca, zachorowań na astmę i nowotwory.

Co tak naprawdę emitujemy ?

tlenek węgla mogący doprowadzić do uszkodzeń mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Do zgonu może doprowadzić wdychanie przez 2 godziny powietrza, w którym stężenie tlenku węgla wynosi zaledwie 0,16 proc.

- dwutlenek siarki doprowadzający do podrażnienia układu oddechowego oraz zaostrzenia licznych schorzeń, w tym skóry i oczu

- tlenki azotu powodujące u osób chorych na astmę wzrost reaktywności oskrzeli, krótkotrwałe przebywanie w atmosferze o stężeniu na poziomie 100 mg/m2 powoduje obrzęk płuc i śmierć

- TSP - pył zawieszony całkowity, który jest nośnikiem związków toksycznych takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie (kadm i ołów) będące przyczyną alergii, astmy, nowotworów płuc i krtani

- WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzopiren wykazujący silne właściwości rakotwórcze

- PCDD/PCDF - dioksyny i furany jak określa się te związki w uproszczeniu. Badania kliniczne dowodzą o silnym działaniu mutagennym przyczyniającym się do powstawania komórek nowotworowych, związki te powodują uszkodzenia płodów, dioksyna TCDF to substancja 10000 razy bardziej trująca od cyjanku potasu ( związki te uwalniają się podczas spalania śmieci, papieru bielonego chlorem, kolorowych czasopism!!!)

- kadm - doprowadzający do uszkodzeń wątroby i nerek

- rtęć - odkładającą się w mózgu i w tkankach płodu

- ołów - doprowadzający do blokowania syntezy hemoglobiny, zaburzeń pracy nerek, wątroby, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, kłopotów z płodnością, zaburzeń pracy serca, osłabienia pracy układu odpornościowego, uszkodzeń obwodowego układu nerwowego i układu ruchu

Już wkrótce o tym jak ograniczyć występowanie zjawiska !!!

Back to top