• 70 LAT JEDYNKI
  70 LAT JEDYNKI
 • 70 LAT tworzymy historię
  70 LAT tworzymy historię
 • 70 LAT na scenie
  70 LAT na scenie
 • 70 LAT jesteśmy kreatywni
  70 LAT jesteśmy kreatywni
 • 70 LAT realizujemy pasje
  70 LAT realizujemy pasje
 • 70 LAT doświadczamy
  70 LAT doświadczamy
 • 70 LAT osiągamy sukcesy
  70 LAT osiągamy sukcesy
 • 70 LAT lubimy wiedzieć
  70 LAT lubimy wiedzieć
 • 70 LAT rozwijamy talenty
  70 LAT rozwijamy talenty
 • 70 LAT wracamy
  70 LAT wracamy
Regulamin biblioteki szkolnej

Postanowienia ogólne:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.

Korzystanie z wypożyczalni:

 1. W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko i jest zobowiązany do przedłożenia identyfikatora lub dokumentu tożsamości.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 3 tygodni z możliwością przedłużenia.
 4. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik zauważone uszkodzenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.
 8. Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik jest zobowiązany do zwrotu zaległych książek.
 9. Jest możliwość wypożyczania książek na okres świąt, ferii zimowych i wakacji letnich pod warunkiem wcześniejszego zwrotu zaległych pozycji.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Back to top