• 75 LAT JEDYNKI
  75 LAT JEDYNKI
 • 75 LAT tworzymy historię
  75 LAT tworzymy historię
 • 75 LAT na scenie
  75 LAT na scenie
 • 75 LAT jesteśmy kreatywni
  75 LAT jesteśmy kreatywni
 • 75 LAT realizujemy pasje
  75 LAT realizujemy pasje
 • 75 LAT doświadczamy
  75 LAT doświadczamy
 • 75 LAT osiągamy sukcesy
  75 LAT osiągamy sukcesy
 • 75 LAT lubimy wiedzieć
  75 LAT lubimy wiedzieć
 • 75 LAT rozwijamy talenty
  75 LAT rozwijamy talenty
 • 75 LAT wracamy
  75 LAT wracamy
Ogłaszamy rekrutację do pracy w grupie projektowej Erasmus+ w  ramach Akredytacji Erasmusa na rok 2024/2025

Przypominamy, iż nasza szkoła otrzymała w ubiegłym roku Akredytację w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+ na lata 2023-2027. Przyznanie akredytacji jest gwarancją otrzymywania regularnego dofinansowania na działania związane z realizacją programu projektu. Oznacza to, iż do roku 2027 nasi obecni i przyszli uczniowie, którzy wyrażą chęć do pracy w projekcie (złożą odpowiednie dokumenty- patrz załączniki) będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach i warsztatach, konkursach ogłaszanych cyklicznie, a także docelowo po zebraniu największej ilości punktów za pracę w projekcie będą mogli wyjeżdżać na wymiany i stypendia międzynarodowe ( tzw. mobilności).

 

Prosimy więc, aby obecnie zgłosiły się osoby (z klas 1 i 2), które w trakcie bytności w naszej szkole chciałyby wziąć udział w projekcie i podczas pracy nad realizacją celów Akredytacji Erasmusa będą zbierały punkty kwalifikujące ich do późniejszych mobilności.

Wszystkie ważne informacje zawarte są w poniższych załącznikach. Prosimy uczniów i ich rodziców o dokładne zapoznanie się z nimi! 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy się kontaktować z p. Dominiką Sidor , p. Małgorzatą Gudalewską lub p. Hanną Knopek.

Termin zgłoszenia dla obecnych uczniów klas 1 i 2  Jedynki: 19 kwietnia 2024 - piątek - godz. 12.00

Wymagane dokumenty do złożenia w sekretariacie: list motywacyjny, ankieta wstępna ze zgodą na udostępnianie danych osobowych.

Poniżej znajdują się linki do wymaganych dokumentów. (Dokumenty otworzą się w nowym oknie.)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W AKREDYTACJI ERASMUSA

Załącznik 1 - ANKIETA WSTĘPNA ZE ZGODĄ RODO 

Załacznik 2- LIST MOTYWACYJNY 

Back to top